Ngày đăng tin 20/5/2022. Dự thảo Quy định Xét, cấp học bổng khuyến kích học tập lần 2

Dự thảo Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/5/2022. Kết luận của Bộ chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến 2030

Kết luận của Bộ chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến 2030 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/5/2022. Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh

g1-đã gộp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/5/2022. Quyết định thành lập ban chỉnh sửa nội quy, quy chế năm 2022

Quyết định thành lập ban chỉnh sửa nội quy, quy chế năm 2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/5/2022. Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng tháng công nhân gắn với tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh … Đọc Thêm

Ngày đăng tn 18/5/2022. Thông báo giao NV cho người LĐ, HSSV toàn trường đưa thông tin tuyển sinh lên mạng xã hội thông qua trang cá nhân

Thông báo giao NV cho người LĐ, HSSV toàn trường đưa thông tin tuyển sinh lên mạng xã hội … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/5/2022. Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2022

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/5/2022. Công văn Vv triển khai tài liệu đề cương thông báo nhanh KQ HN lần thứ năm BCH TWĐ khóa XIII

Công văn Vv triển khai tài liệu đề cương thông báo nhanh KQ HN lần thứ năm BCH TWĐ khóa XIII … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/5/2022. Kế hoạch buổi làm việc với Công ty Global – CHLB Đức và buổi phỏng vấn trực tiếp ứng cử viên lái tàu Đức có B2 tiếng Đức

Kế hoạch buổi làm việc với Công ty Global - CHLB Đức … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/5/2022. Lịch kiểm tra kết thúc mô đun lớp SC Gác ghi K54-2/22

Lịch thi Gác ghi Đồng Đăng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/5/2022. Phương án tuyển sinh năm học 2022 tại trụ sở chính Long biên

Phương án tuyển sinh năm học 2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/5/2022. Thông báo tổng vệ sinh môi trường chào mừng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Thông báo tổng vệ sinh môi trường … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/5/2022. Thông báo về công tác chủ nhiệm lớp

Thông báo về công tác chủ nhiệm lớp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/5/2022. Kế hoạch chuẩn bị năng lực đào tạo ĐSĐT giáo viên PHCĐĐS Đà Nẵng & PHCĐĐS Phía Nam

Kế hoạch chuẩn bị năng lực đào tạo ĐSĐT giáo viên PHCĐĐS Đà Nẵng &PHCĐĐS Phía Nam … Đọc Thêm

ngày đăng tin 11/5/2022. Quy định về công tác quy hoạch cán bộ trong Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Quy định về công tác quy hoạch cán bộ trong Đảng bộ TCT ĐSVN … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/5/2022. Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQĐUK … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/5/2022. Thông báo KL của Hiệu trưởng về kết quả thực hiện công tác tháng 4.2022 và triển khai kế hoạch công tác tháng 5.2022

Thông báo KL của Hiệu trưởng về KQTHCT tháng 4.2022 và triển khai KHCT tháng 5.2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/5/2022. Quyết định thành lập ban coi thi, chấm thi TN Chính trị lần 2 các lớp CĐ, TC

QĐ thành lập coi thi chấm thi TN Chính trị lần 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/5/2022. Thời khóa biểu lớp TC ĐHCT liênthông K53-1/21

TKB Lớp TC ĐHCTH liên thông … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/5/2022. Thời khóa biểu lớp TC ĐHCT K53-2/21

TKB Lớp TC ĐHCTH K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/5/2022. Lịch thi kết thúc môn học lớp TC Lái tàu K53-1/21

Lịch thi kết thúc môn học lớp TC Lái tàu K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/5/2022. Lịch thi kết thúc môn học 02 lớp TC ĐHCT và ĐHCT LT khóa 53

Lịch thi kết thúc môn học 02 lớp TC ĐHCT và TC ĐHCT LT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/5/2022. Kế hoạch khai giảng và mở lớp BDNV An toàn chạu tàu

Kế hoạch khai giảng và mở lớp BDNV An toàn chạu tàu … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/5/2022. Kế hoạch tổ chức ký kết hợp đồng liên kết đào tạo

Kế hoạch tổ chức ký kết hợp đồng liên kết đào tạo … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/5/2022. Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CB, GV, NV năm 2022

Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CB, GV, NV năm 2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/5/2022. Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký bà Phan Thị Thu Hương-Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành Trường CĐĐS

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký bà Phan Thị Thu Hương-Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành Trường CĐĐS … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 5/5/2022. Dự thảo Quy chế tuyển sinh của Trường Cao đẳng Đường sắt

Phòng KĐCLĐT lấy ý kiến lần 2 Dự thảo Quy chế tuyển sinh của Trường Cao đẳng Đường sắt. Mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT trước ngày 15/5/2022. QUY CHẾ TUYỂN SINH 1 (2) Phu luc 1-Danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Phụ lục 2-Ưu tiên tuyển sinh Phụ lục 3-Phiếu đăng ký dự tuyển Phụ lục 4-Đăng ký chỉ tiêu TS Phụ lục 5-Kế hoạch TS Phụ lục 6-Thong bao TS Phu lục 7-Giay bao trung … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/5/2022. Thời khóa biểu lớp TC Lái tàu điện K2-1/21. (Tiếp theo)

TKB Lớp Lái tàu điện1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/5/2022. Thời khóa biểu lớp TC Lái tàu điện K2-1/21.

TKB Lớp Lái tàu điện2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 5/5/2022.Tổng hợp kết quả công tác từ tháng 4/2022 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 5/2022

Tổng hợp kết quả công tác từ tháng 4-2022 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 5-2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 5/5/2022. Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng trong Trường CĐĐS

Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng trong Trường Mẫu 1. Kế hoạch đào tạo Mẫu 2. TKB Mẫu 3. Kế hoạch giảng dạy Mẫu 4. Sổ GA Mẫu 5. Sổ tay GV Mẫu 6. Tien do dao tao Mẫu 7. Sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 5/5/2022. Mời họp Ban chấp hành Đảng uỷ

MỜI HỌP Đảng ủy Trường kính mời các đồng chí có tên sau đây vào lúc 9h00 ngày 06/5/2022 (thứ Sáu) có mặt tại phòng họp số 02 để họp Ban chấp hành: 1. Ông Hồ Hữu Hoà Phụ trách Đảng bộ Trường   2. Ông Bùi Anh Tuấn Ủy viên BTV   3. Bà Phan Thị Thu Hương Ủy viên BCH   4. Ông Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên BCH   5. Ông Phạm Ngọc Hoàn Ủy viên … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/5/2022. Mời họp giao ban tháng

MỜI HỌP Hiệu trưởng kính mời các đồng chí tập thể lãnh đạo Trường và các đồng chí thuộc thành phần họp theo thông báo số 185/TB-CĐĐS ngày 20/3/2017 vào lúc 14h00 ngày 06/5/2022 (thứ Sáu) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban tháng.     Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022 KT.HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG (đã ký)  Phan Thị Thu Hương … Đọc Thêm