Thời khóa biểu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II_LỚP TC ĐHCT (08/05/2018)

DE CUONG ON THI HKII_K50 DHCT … Đọc Thêm

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học nghề các lớp hệ CĐN, TCN

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học nghề các lớp hệ CĐN, TCN … Đọc Thêm

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Khóa 50_Trung cấp: K50-TC K49_Lái tàu_Kỳ 3:K49_TCN Lai tau_Ky 3 (tiếp) … Đọc Thêm

KẾ HOẠCH VÀ ĐỀ CƯƠNG THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ HỆ TRUNG CẤP NGHỀ (Thi lại)

KẾ HOẠCH THI TOT NGHIEP CHINH TRI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: de cuong TN K48 - T10- 2017 … Đọc Thêm

THOI KHOA BIEU_KY3

TKB_K49_TCN DHCT_KY 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/08/2017: THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2 LỚP LIÊN THÔNG TCN ĐHCTH 6 – KHÓA 49

K49-TCN ĐHCT LT6 … Đọc Thêm

Trang 2 trên 3123