Trung tâm NC ƯD&PT KHCN ĐS

Ý nghĩa lịch sử ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5

Ngày 18/5 là ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với giới trí thức khoa học công nghệ mà còn đối với cơ quan Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật VN. Những năm qua, khoa học và công nghệ không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp Đổi mới và phát triển. … Đọc Thêm

Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ Đường sắt

I . Cơ cấu, tổ chức: Gồm có : Giám đốc; Các cán bộ, giáo viên trực tiếp giảng và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ II. Nhiệm vụ: 1.  Giúp Hiệu trưởng xây dựng định hướng phát triển khoa học công nghệ trong nhà trường trung hạn và dài hạn; 2.  Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ hàng năm ; 3.  Tổ chức nghiên cứu khoa học và nghiên cứu … Đọc Thêm

Trang 3 trên 3123