Trung tâm QL và NV ĐS

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐHGT – HỆ VLVH. HK1 NĂM HỌC 2016 -2017

cau duong sat k49 Long bien DMTX K50 Long bien VAN TAI KINH TE SAT LONG BIEN K49 VAN TAI KINH TE SAT LONG BIEN k51 VAN TAI KINH TE SAT LONG BIEN k52 … Đọc Thêm

LỊCH THI CÁC LỚP VỪA LÀM VỪA HỌC

Lớp k49 VTS thi lại ngày 12/06/2016 Lớp k49 CĐ thi lại ngày 16/06/2016 Lớp k50 ĐMTX thi lại ngày 18/06/2016 Lớp k51 VTS thi lại ngày 18/06/2016     … Đọc Thêm

Lớp K51 – VTS CHÚ Ý

Lớp k51 vận tải sắt chú ý: Do lịch nghỉ lễ 10/3 nên lịch học có sự thay đổi. Chuyển lịch học từ ngày 18/04/2016 sang ngày 21/04/2016. … Đọc Thêm

HƯỚNG DẪN VÀO XEM THÔNG TIN HỆ VLVH TRÊN WEBSITE

HUONG DAN VAO WEBSITE … Đọc Thêm

THỜI KHÓA BIỂU SINH VIÊN HỆ VLVH

K48 VAN TAI KINH TE SAT K49 CAU DUONG SAT K49 VAN TAI KINH TE SAT K50 DAU MAY TOA XE K51 VAN TAI KINH TE SAT K52 VAN TAI KINH TE SAT GHI CHÚ: K49 VẬN TẢI KINH TẾ ĐƯỜNG SẮT HOÃN LỊCH HỌC TỪ NGÀY 21/03/2016 ĐẾN NGÀY 27/03/2016. NGÀY 28/03/2016 BẮT ĐẦU HỌC. … Đọc Thêm

Trang 2 trên 212