Trung tâm Tư vấn Đào tạo và Đào tạo thường xuyên

Kế hoạch tổ chức Hội thảo cơ hội hành nghề lái tàu và định cư tại CHLB Đức

Đọc Thêm

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Đọc Thêm

Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề lái tàu Đường sắt làm việc tại Liên bang Đức

Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề lái tàu Đường sắt làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức … Đọc Thêm

Thông báo chiêu sinh lớp ôn thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Thông báo chiêu sinh lớp ôn thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ … Đọc Thêm

Thông báo chiêu sinh lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính

thông báo chiêu sinh lớp trung cấp lý luận chính trị (2) … Đọc Thêm

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM TƯ VẤN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM TƯ VẤN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Đặng Thanh Phương Giám đốc 2 Phùng Trọng Tân Nhà giáo - Tổ trưởng tổ công đoàn 3 Hoàng Minh Ngọc Nhà giáo 4 Mai Thị Yên Chuyên viên   II. Nhiệm vụ 1. Tổ chức, thực hiện tư vấn và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh chuyển giao cho phòng Đào tạo thực hiện … Đọc Thêm

Trang 2 trên 41234