GIỚI THIỆU ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

GIỚI THIỆU ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

BAN CHẤP ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Hoàng Thanh Hương

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Phạm Văn Chánh Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trưởng
2 Bùi Hoài Nam Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng
3 Trương Thành Trung Ủy viên Ban Chấp hành – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Phân hiệu Phía Nam
4 Hoàng Thanh Hương  Ủy viên Ban Chấp hành – Bí Thư Đoàn TN
5 Phan Thị Thu Hương Ủy viên Ban Chấp hành – Trưởng khoa VT – KT
6 Phạm Ngọc Hoàn Ủy viên Ban Chấp hành – Trưởng phòng ĐT
7 Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên Ban Chấp hành – Giám đốc PH Đà Nẵng
8 Nguyễn Văn Sinh Ủy viên Ban Chấp hành – Trưởng khoa TTTH
9 Bùi Anh Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành – Phó Hiệu trưởng
10 Võ Thị Bích Thủy Ủy viên Ban Chấp hành – Trưởng phòng TC – HC
11 Nguyễn Minh Thắng Ủy viên Ban Chấp hành – Kế toán trưởng

Tin Liên Quan