Lịch công tác lãnh đạo Tuần 2, tháng 1/2021

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO TRƯỜNG Tuần 2, tháng 1/2021

Tháng 1, Tuần: từ 11/1 đến 15/1/2021

I. Ông Phạm Văn Chánh: Hiệu Trưởng

Ngày Thứ Buổi Thời gian Nội dung Địa điểm Đơn vị phối hợp chuẩn bị nội dung/ Tham dự
11/1 Hai Sáng
Chiều
12/1 Ba Sáng
Chiều
13/1 Sáng
Chiều
14/1 Năm Sáng
Chiều
15/1 Sáu Sáng
Chiều

II. Ông Bùi Hoài Nam: Phó Hiệu Trưởng

 

III. Bà Phan Thị Thu Hương: Phó Hiệu Trưởng

IV. Ông Bùi Anh Tuấn: Chủ tịch Hội đồng trường

 

 

 

 

Tin Liên Quan