Ngày đăng tin 17/3/2020. Mời họp triển khai công tác tuyển sinh năm 2020

MỜI HỌP

 

Hiệu trưởng kính mời các ông (bà) có tên sau đây đúng 14h00 ngày 19/3/2020 có mặt tại phòng họp số 02 để họp với nội dung: triển khai công tác tuyển sinh năm 2020:

 

1. Ông Bùi Hoài Nam Phó hiệu trưởng
2. Ông Phạm Ngọc Hoàn Trưởng phòng Đào tạo
3. Ông Nguyễn Xuân Sơn Trưởng phòng TCKT
4. Bà Võ Thị Bích Thủy Trưởng phòng TCHC
5. Ông Nguyễn Danh Tiếp Trưởng phòng Công tác HSSV
6. Ông Trần Minh Thụ Trưởng phòng KĐCL đào tạo
7. Bà Phan Thị Thu Hương Trưởng khoa VTKT
8. Ông Khuất Đức Thắng Trưởng khoa Công trình – Cơ khí
9. Ông Nguyễn Khắc Châu Trưởng khoa ĐMTX
10. Ông Hoàng Huy Tưởng Phó trưởng khoa TTTH-Đ
11. Ông Nguyễn Mạnh Cường Giám đốc TTNC&CG KHCN
12. Bà Đặng Thanh Phương Giám đốc TT tư vấn GDNN
13. Ông Nguyễn Minh Tuấn Phó trưởng phòng Đào tạo
14. Bà Nguyễn Thị Minh Thu Giảng viên phòng Đào tạo

 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

Phạm Văn Chánh

 

Tin Liên Quan