Ngày đăng tin 23/7/2020. Mời họp

MỜI HỌP

 

Hiệu trưởng kính mời các ông (bà) có tên sau đây đúng 8h00 ngày 27/7/2020 có mặt tại phòng họp số 2 để họp rà soát công tác chuẩn bị cho giảng dạy và tổ chức giảng dạy đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên:

 

Số TT Họ và tên Chức vụ
1. Ông Bùi Hoài Nam Phó hiệu trưởng
2. Bà Phan Thị Thu Hương Chủ tịch CĐ – Trưởng khoa VTKT
3. Ông Hoàng Hải Tiến Phó trưởng khoa VTKT
4. Ông Phạm Ngọc Hoàn Trưởng phòng Đào tạo
5. Ông Nguyễn Xuân Sơn Trưởng phòng TCKT
6. Bà Võ Thị Bích Thủy Trưởng phòng TCHC
7. Ông Nguyễn Khắc Châu Trưởng khoa ĐMTX
8. Ông Lê Văn Nam Trưởng khoa Cơ bản
9. Ông Nguyễn Mạnh Cường Giám đốc TTNC&CG KHCN
10. Giáo viên tham gia giảng dạy các lớp thuộc dự án đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên

 

   

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

Phạm Văn Chánh

 

 

 

Tin Liên Quan