Ngày đăng tin 26/5/2020. Mời họp xét thi tốt nghiệp vào 14h00 ngày 27/5/2020

MỜI HỌP

 

Hiệu trưởng kính mời các ông (bà) có tên sau đây đúng 14h00 ngày 27/5/2020 có mặt tại phòng họp số 01 để họp xét điều kiện thi tốt nghiệp cho các lớp Trung cấp – khóa K51

 

1. Ông Bùi Hoài Nam Phó hiệu trưởng
2. Ông Phạm Ngọc Hoàn Trưởng phòng Đào tạo
3. Ông Nguyễn Danh Tiếp Trưởng phòng Công tác HSSV
4. Ông Trần Minh Thụ Trưởng phòng KĐCL đào tạo
5. Bà Phan Thị Thu Hương Trưởng khoa VTKT
6. Ông Nguyễn Khắc Châu Trưởng khoa ĐMTX

 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

Phạm Văn Chánh

Tin Liên Quan