Ngày đăng tin 26/3/2020. Mời họp BCH đảng ủy Trường

MỜI HỌP

Bí thư Đảng ủy kính mời các đồng chí có tên sau đây vào lúc 8h00 ngày 03/4/2020 có mặt tại phòng họp số 02 để họp Ban chấp hành:

1. Ông Bùi Hoài Nam Phó bí thư  
2. Ông Bùi Anh Tuấn Ủy viên BTV  
3. Bà Võ Thị Bích Thủy Ủy viên BCH  
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên BCH  
5. Bà Phan Thị Thu Hương Ủy viên BCH  
6. Ông Phạm Ngọc Hoàn Ủy viên BCH  
7. Ông Trương Thành Trung Ủy viên BCH  
8. Bà Hoàng Thanh Hương Ủy viên BCH  
   

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

Bí thư Đảng ủy

 

(đã ký)

Phạm Văn Chánh

 

Tin Liên Quan