Ngày đăng tin 27/7/2020. Mời họp Ban chấp Hành đảng ủy

MỜI HỌP

Bí thư Đảng ủy kính mời các đồng chí có tên sau đây vào lúc 8h00 ngày 31/7/2020 có mặt tại phòng họp số 02 để họp Ban chấp hành:

1. Ông Bùi Hoài Nam Phó bí thư
2. Ông Bùi Anh Tuấn Ủy viên BTV
3. Bà Võ Thị Bích Thủy Ủy viên BCH
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên BCH
5. Bà Phan Thị Thu Hương Ủy viên BCH
6. Ông Phạm Ngọc Hoàn Ủy viên BCH
7. Ông Trương Thành Trung Ủy viên BCH
8. Bà Hoàng Thanh Hương Ủy viên BCH
9. Ông Nguyễn Xuân Sơn Ủy viên BCH
10. Ông Hoàng Huy Tưởng Ủy viên BCH
Đề nghị các đồng chí thuộc thành phần giao ban đúng 8h00 có mặt tại phòng họp số 02 để dự lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng.
 

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020

Bí thư Đảng ủy

 

(đã ký)

Phạm Văn Chánh

 

Tin Liên Quan