Ngày đăng tin 27/7/2020. Thông báo họp Giáo viên chủ nhiệm

THÔNG BÁO HỌP GVCN

 

Hội đồng giáo viên chủ nhiệm kính mời các đồng chí thuộc thành phần trong Hội đồng GVCN, các thầy cô giáo đang chủ nhiệm các lớp tại Long Biên, Hà Nội, nhân viên đại diện phòng TCKT có mặt để họp Hội đồng giáo viên chủ nhiệm.

Thời gian: 9 giờ 30 phút, ngày 31  tháng 7  năm 2020

Địa điểm: Phòng giảng viên 301

 

 

                                        THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG GVCN

                                                           Nguyễn Danh Tiếp

 

Tin Liên Quan