Tuyển dụng đào tạo lái tàu điện đường sắt đô thị làm việc tại TP Hồ Chí Minh, miễn học phí, hỗ trợ ăn, ở, đi lại

http://caodangduongsat.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/91-TB-ĐSĐT-03.04.2020-TB-tuyen-dung-đao-tao-ky-thuat-vien-lai-tau-tuyen-ĐSĐT-so-1-Ben-Thanh-Suoi-Tien.pdf

Tin Liên Quan