THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

Xét tuyển đào tạo Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, liên kết với Trường Đại học giao thông vận tải Hà Nội, Đại học vinh  đào tạo liên thông lên đại học. Đào tạo chuyển đổi, bồi dưỡng nghiệp vụ: tất cả các chuyên ngành đường sắt, phòng cháy chữa cháy, huấn luyện An toàn – Vệ sinh lao động, Logistics…

(Phiếu đăng ký ngành học tải tại đây)