Khai mạc khóa huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động cho Chi nhánh TCT ĐSVN – Khai thác Đường sắt Hà Lạng

Sáng ngày 14/5/2019, Trường Cao đẳng Đường sắt phối hợp với CN Khai thác Đường sắt Hà Lạng tổ chức khai mạc khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên của Chi nhánh.

1. Thời gian: từ ngày 14/5/2019 đến hết ngày 15/5/2019

2. Địa điểm tổ chức:

Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Lạng

Địa chỉ: Số 25 Đường Xương Giang, TP Bắc Giang, Bắc Giang

Tin Liên Quan