Kính gửi Các đơn vị, Trung tâm TVGDNN xin ý kiến góp ý từ các đơn vị về sửa đổi trong Quy chế tuyển sinh. Mọi ý kiến xin gửi về Trung tâm TVGDNN trước ngày 29/2/2024
QUY CHẾ TUYỂN SINH 2024

Tin Liên Quan