Hoạt động Công đoàn trường Cao đẳng Đường sắt Tháng công nhân 2019

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 719/LT-ĐS-CĐĐS ngày 22/3/2019 của Tổng giám đốc Tổng Công ty và Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN; Công đoàn Trường đã phối hợp cùng với chuyên môn triển khai cụ thể, thiết thực nhiều nội dung chăm lo, hướng tới NLĐ, động viên NLĐ thi đua giảng dạy, lao động sản xuất, đảm bảo an toàn mọi mặt.

Tổ chức các hoạt động nhằm chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên công nhân viên nhà trường như phát động thi đua, khen thưởng thi đua, tổ chức sinh nhật cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên…, phát huy vai trò của đội ngũ CB, GV, NLĐ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CB, GV, NLĐ, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào giảng dạy.
Trong tháng công nhân, đoàn công tác trường Cao đẳng Đường sắt đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình đoàn viên Trương Thị Hoa Huyền- GV Khoa TTTH-Điện, có hoàn cảnh khó khăn (có con bị mắc bệnh chậm phát triển trí tuệ). Sau đây là một số hình ảnh đoàn công tác:

Tin Liên Quan