GIỚI THIỆU ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG

GIỚI THIỆU ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CĐ ĐƯỜNG SẮT KHÓA XXI

NHIỆM KỲ 2022 – 2027

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Trương Hoàng Tùng Bí thư Đoàn thanh niên
2 Thân Văn Cương Phó bí thư Đoàn thanh niên
3 Lê Thị Như Phượng Phó bí thư Đoàn thanh niên
4 Đoàn Thị Hương Ủy viên Ban Chấp hành
5 Nguyễn Ngọc Tú Ủy viên Ban Chấp hành
6 Nguyễn Thị Hồng Ủy viên Ban Chấp hành
7 Lại Thị Phương Chi Ủy viên Ban Chấp hành
8 Nguyễn Văn Minh Ủy viên Ban Chấp hành
9 Bùi Quang Hà Ủy viên Ban Chấp hành

Tin Liên Quan