Hoàn thành Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt

Hoàn thành Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt
Thực hiện công văn số 189 -CV/ĐU, ngày 03/3/2017 của Đảng uỷ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020.
Đến nay, 20/20 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, Đại hội đã bầu ra ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ; với 100% bí thư chi bộ kiêm trưởng các phòng, khoa, trung tâm..
Để công tác bầu cử Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ được diễn ra thuận lợi, đảm bảo thời gian quy định. Ban Thường vụ Đảng bộ Trường đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo hưỡng dẫn, giúp đỡ các cơ sở đảng và chi bộ các bước tiến hành Đại hội; công tác chuẩn bị văn kiện như báo cáo chính trị trình Đại hội; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy… được xây dựng cụ thể, khoa học.
Trong báo cáo chính trị của các chi bộ đi sâu đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới; công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo về số lượng và cơ cấu, vì vậy Đại hội của các chi bộ được tổ chức bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định, đảm bảo về tiến độ, thời gian, nguyên tắc, thủ tục và điều lệ Đảng.
Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội Chi bộ

Tin Liên Quan