Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Ngày 10/8/2018, Đảng uỷ Trường đã phối hợp với chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Long Biên Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có đông đủ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường Đồng chí Phạm Văn Chánh – Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty ĐSVN, Bí Thư Đảng bộ trực tiếp  truyền đạt nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy. Tập trung vào các nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết sau:

Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

– Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

– Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”

Sau học tập tất cả đảng viên  viết thu hoạch cá nhân. Việc viết thu hoạch tập trung vào những nội dung cơ bản của Hội nghị, từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc của đơn vị mình, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Kết luận buổi triển khai quán triệt Nghị quyết đồng chí Phạm Văn Chánh cho rằng Việc tuyên truyền về Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Đảng cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng. Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị.

Tin Liên Quan