Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII)

Vào lúc 13h30, Ngày 11/8/2017 tại Hội trường Phân hiệu Cao đẳng Đường sắt Đà Nẵng, Chi ủy Chi bộ Phân hiệu đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) cho toàn thể đảng viên cán bộ công nhân viên giáo viên trong toàn Phân hiệu.

Đại diện cho lãnh đạo, Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phân hiệu đã chỉ đạo toàn thể Cán bộ Đảng viên Công nhân viên nghiêm túc học tập tiếp thu nghị quyết  để vận dụng vào công việc chuyên môn của mình đáp ứng nhu cầu tái cơ cấu của ngành cũng như của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo 

Với sự nhiệt tình tân tâm của Báo cáo viên, Giảng viên  Phan Thị Mỹ Dung, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng  – Trường Chính trị Thành Phố Đà Nẵng đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII .

Giảng viên Phan Thị Mỹ Dung Báo cáo tại hội nghị

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Toàn thể Cán bộ Đảng viên Công nhân viên học tập quán triệt nghị quyết

Toàn thể Cán bộ Giáo viên Công nhân viên đã về dự hội nghị được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua  đó giúp cho các cán bộ đảng viên công nhân viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi  để vận dụng vào thực tế công tác .Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào công tác và cuộc sống.

Hội nghi đã kết thúc vào lúc 17h cùng ngày trong không khí tràn đầy niềm tin và hi vọng của tập thể Phân hiệu vào đường lối đổi mới của Đảng, giai đoạn tái cơ cấu của ngành, của trường hiện nay./.

 

Tin Liên Quan