Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII


Ngày 07/8/2017, Đảng uỷ Trường đã phối hợp với chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Long Biên Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có  Đồng chí Phạm Văn Chánh – Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty ĐSVN, Bí Thư Đảng bộ tới dự.

Đảng uỷ trường mời báo cáo viên là đồng chí Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm – Phó Bí thư Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương năm

Khai mạc Hội nghị đồng chí Phạm Văn Chánh Bí thư Đảng uỷ, Hiệu Trưởng Nhà trường đã khái quát tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và để đưa Nghị quyết Hội nghị vào cuộc sống, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết đến tất cả các cán bộ, đảng viên giáo viên, nhân viên  nhằm giúpcán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí hành động, đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, động viên các cấp, các ngành, mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm Trực tiếp truyền đạt ba chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của Đảng. Sau học tập tất cả những người tham gia, quán triệt cần phải viết thu hoạch cá nhân. Việc viết thu hoạch tập trung vào những nội dung cơ bản của Hội nghị, từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc của đơn vị mình, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Kết luận buổi triển khai quán triệt Nghị quyết đồng chí Phạm Văn Chánh cho rằng Việc tuyên truyền về Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Đảng cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng. Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị.

Tin Liên Quan