Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
Ngày 08/01/2018, Đảng uỷ Trường đã phối hợp với chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Long Biên Hà Nội.
Tham dự Hội nghị có đông đủ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường Đồng chí Phạm Văn Chánh – Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty ĐSVN, Bí Thư Đảng bộ trực tiếp truyền đạt nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu. Tập trung vào các nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết sau:
– Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
– Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
– Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
– Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.
Sau học tập tất cả đảng viên tham gia, quán triệt cần phải viết thu hoạch cá nhân. Việc viết thu hoạch tập trung vào những nội dung cơ bản của Hội nghị, từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc của đơn vị mình, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết.
Kết luận buổi triển khai quán triệt Nghị quyết đồng chí Phạm Văn Chánh cho rằng Việc tuyên truyền về Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Đảng cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng. Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị.

   

Tin Liên Quan