HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2024

Ngày 22 tháng 03 năm 2024, Trường Cao đẳng Đường sắt đã chức Hội nghị Người lao động năm 2024, đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Hữu Hoà – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam; đại diện Ban Nghiệp vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Tổng công ty ĐSVN và 83 đại biểu được bầu tại Hội nghị Người lao động đại diện các đơn vị của trường ở 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương đã dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2024; kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động; kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể; nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ; kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, cam kết phối hợp; công khai thu, chi quỹ xã hội và các quỹ do NLĐ đóng góp; công khai tài chính cơ quan. Năm 2023, Trường Cao đẳng Đường sắt nhận được sự quan tâm sâu sát, hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sự phối kết hợp của Ban Tổ chức Đảng ủy, các Ban chuyên môn Tổng công ty, các đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra như: tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, mở rộng các chuyên ngành đào tạo và hợp tác với các đối tác, các tập đoàn tổ chức nhiều lớp đào tạo nguồn nhân lực; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; thỏa ước lao động tập thể; làm tốt công tác an toàn trật tự, trị an, an ninh khu vực, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ được đảm bảo; thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, thai sản, nâng lương, chuyển xếp lương cho 43 người….Thu nhập bình quân 12,88 triệu đồng/người/tháng (tăng 36,85% so với cùng kỳ năm 2022). Trong năm học 2023 Trường đã được công nhận 02 đề tài khoa học (01 cấp bộ, 01 cấp ngành); 17 bài báo được đăng tải trên tạp chí giao thông vận tải, Hội thảo quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực và kết nối hạ tầng logistics phục vụ phát triển đường sắt..

Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường – TS.Trương Trọng Vương thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Hữu Hoà – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty đã biểu dương, ghi nhận kết quả sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2023 như chất lượng giảng dạy và kết quả học tập nâng cao, công tác nghiên cứu khoa học có nhiều tiến bộ, thu nhập bình quân người lao động tăng lên; năm 2024, ngành đường sắt đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển đường sắt tốc độ cao theo chiến lược phát triển của Đường sắt Việt Nam trong những năm tới, Tổng công ty nhận thấy thiếu hụt nguồn nhân lực; đề nghị Trường giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động xây dựng phương án, thay đổi nhiều phương thức, tăng cường biện pháp tuyển sinh, chú trọng đến cao đẳng, trung cấp; thực hiện chương trình, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; quan tâm đào tạo đội ngũ giảng viên đủ trình độ, đào tạo nguồn nhân lực cho đường sắt tốc độ cao theo chiến lược phát triển của Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2023-2030 tầm nhìn đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu thực tiễn của ngành, xã hội trong những năm tới; tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại định kỳ; làm tốt công tác an toàn trật tự, trị an, an ninh khu vực, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất; nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý; thực hiện tốt chế độ chính sách, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, người lao động.

Đồng chí Hồ Hữu Hoà – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị có các bài tham luận đại diện đến từ trung tâm, phân hiệu, khoa trình bày rất gần thực tiễn: Trung tâm Tư vấn GDNN tham luận về Giải pháp Tuyển sinh đáp ứng yêu cầu của ngành và xã hội; Trung tâm NC&CGKHCN – Giải pháp chuẩn bị đào tạo Đường sắt hiện hữu và đường sắt tốc độ cao; Phân hiệu Cao đẳng Đường sắt Đà Nẵng – Giải pháp nâng cao đoàn kết nội bộ và thu nhập cho người lao động; Khoa Cơ khí Công trình tham luận về Công tác nghiên cứu khoa học của giáo viên.

Đ/c Đặng Hiếu Dân – Phó GĐ phụ trách Phân hiệu Cao đẳng Đường sắt Đà nẵng phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường-Giám đốc Trung tâm NC&CGKHCN trình bày tham luận tại Hội nghị

Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025 gồm 05 đồng chí; Tặng hoa 02 đơn vị đạt danh hiệu “Chính quy – Văn hoá – An toàn”; trao Bằng khen toàn diện của Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho Công đoàn Trường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn và Bằng khen của Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho Công đoàn tổ, bộ phận, cá nhân đạt công đoàn xuất sắc năm 2023.

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam
trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Đ

Đồng chí Hồ Hữu Hoà – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tặng hoa cho các đơn vị đạt danh hiệu “Chính quy-Văn hóa-An toàn”

Đ/c Phan Thị Thu Hương – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo chương trình và ký cam kết phối hợp giữa Chuyên môn và Công đoàn năm 2024.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 với sự nhất trí cao 100% đại biểu tham dự. Sau hơn ba giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Tin Liên Quan