Khai Giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

 

Khai Giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

Sáng ngày 22/4/2019, tại Trường Cao đẳng Đường sắt.  Đảng uỷ Tổng Công ty ĐSVN tổ chức Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng.
Đồng chí Lương Văn Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty ĐSVN đã đến dự và phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Thị Hồng Minh Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Tổng Công ty Đường sắt tham dự.

Dự khai mạc Lớp bồi dưỡng về phía Trường Cao đẳng Đường sắt có đồng chí Phạm Văn Chánh Bí thư Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt, giảng viên của Lớp bồi dưỡng.

Dự khai mạc còn có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Hà Nội và 73 quần chúng ưu tú của các đơn vị trong ngành đường sắt khu vực phía Bắc tham dự lớp học.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, đồng chí Lương Văn Nghĩa nhấn mạnh, trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ Nội vụ luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và phát triển Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng  Công ty ĐSVN.

Tại Lớp bồi dưỡng, các quần chúng ưu tú sẽ được học tập, nghiên cứu 05 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua học tập, nghiên cứu những chuyên đề trên, học viên sẽ được trang bị những lý luận cơ bản về xây dựng Đảng, trên cơ sở đó, bản thân mỗi quần chúng ưu tú sẽ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, các quần chúng ưu tú viết bài thu hoạch về lý luận và vận dụng vào thực tiễn đơn vị công tác, học tập; các quần chúng ưu tú đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đồng chí Lương Văn Nghĩa cũng đề nghị Ban Tổ chức lớp học, các đồng chí giảng viên và toàn thể các quần chúng ưu tú dự lớp học cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý, giảng dạy, học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy, nền nếp, nhất là chế độ chuyên cần; hoàn thành bảo đảm chất lượng chương trình giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá của lớp học theo quy định của Trung ương.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 3 ngày, ngày 22 đến hết ngày 24/4/2019.

Một số hình ảnh khai giảng lớp học.

Tin Liên Quan