Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG 

          Căn cứ Quy định 164, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị “Về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; và Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý;

          Căn cứ hướng dẫn số 10-HD/BTGTW ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ban tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng;

           Thực hiện kế hoạch số: 19-KH/ĐU ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN về tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên đề và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023.

         Sáng ngày 24/5/2023 tại Trường Cao đẳng Đường sắt; Đảng ủy Tông công ty ĐSVN tổ chức lớp “BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG” khu vực phía Bắc.

Tới dự và chỉ đạo lớp học:

Về phía Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có:

– Đồng chí Lương Văn Nghĩa – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

– Đồng chí: Vũ Thị Hồng Minh – Ủy viên Ban Chấp hành – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐSVN.

Về phía Nhà trường:

– Ông Bùi Anh Tuấn – Phó bí thư Đảng ủy ; Chủ tịch Hội đồng trường CĐĐS

– Ông Trương Trọng Vương – P. Hiệu trưởng phụ trách Nhà Trường.

– Bà Phan Thị Thu Hương – P. Hiệu trưởng Nhà Trường.

– Ông Phạm Ngọc Hoàn – P. Hiệu trưởng Nhà Trường.

và đặc biệt là sự có mặt, tham gia học tập của 105 các học viên 105 học viên là các đoàn viên ưu tú của các đơn vị thuộc tổng công ty Đường sắt Việt Nam khu vực phía Bắc.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi khai giảng.

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan