Khai mạc khóa huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động cho Chi nhánh TCT ĐSVN – Khai thác Đường sắt Hà Thái Hải

Sáng ngày 20/5/2019, Trường Cao đẳng Đường sắt phối hợp với Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Thái Hải tổ chức khai mạc khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên của Chi nhánh.

1. Thời gian khóa học: từ ngày 20/5/2019 đến hết ngày 29/5/2019

2. Địa điểm tổ chức: Khóa học được tổ chức tại 4 địa điểm: Ga Hải Dương, Ga Hải Phòng, Ga Đông Anh, Ga Yên Viên

 

Tin Liên Quan