KHAI MẠC KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG – CN KTĐS LÀO CAI

Sáng ngày 23/4/2019, Trường Cao đẳng Đường sắt phối hợp với CN Khai thác Đường sắt Lào Cai tổ chức khao mạc khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên của Chi nhánh.

Địa điểm tổ chức:

Khu vực 1:

Chi nhánh Khai thác đường sắt Lào Cai

Đường Khánh Yên – Phường Phố Mới – TP Lào Cai – Lào Cai.

Khu vực 2:

Hội trường nhà văn hóa khu phố 2

Thị trấn Phố Lu – Huyện Bảo Thắng – Lào Cai.

Tin Liên Quan