Ngày đăng tin 04/8/2017, rà soát, thực hiện xét phong tặng, truy tặng danh hiệu “anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”

Xét phong tặng, truy tặng danh hiệu “anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”

Tin Liên Quan