Ngày đăng tin 07/01/2019. Thông báo tuyển dụng nhân sự Đợt 1 năm 2019 tuyến Đường sắt đô thị 2A, Cát Linh – Hà Đông

Thông báo tuyển dụng nhân sự Đợt 1 năm 2019 tuyến Đường sắt đô thị 2A, Cát Linh – Hà Đông

Tin Liên Quan