Ngày đăng tin 09/8/2018. Thông báo chuẩn bị thi công công trình :”Nâng cấp, cải tạo Nhà Ký túc xá B tại Long Biên”

Thông báo chuẩn bị thi công công trình :”Nâng cấp, cải tạo Nhà Ký túc xá B tại Long Biên”

Tin Liên Quan