Ngày đăng tin 18/01/2024. Dự thảo nội quy, quy chế năm 2024

Quy che thi 2024 (dự thảo)

PHỤ LỤC (1)

Thực hiện Kế hoạch rà soát chỉnh sửa nội quy, quy chế năm 2024, phòng KĐCLĐT xin ý kiến các đơn vị, giáo viên về nội dung bản dự thảo. Mọi ý kiến xin gửi về phòng KĐCLĐT trước ngày 01/02/2024. Trân trọng

 

 

Tin Liên Quan