Ngày đăng tin 28/9/2018. Quyết định; kế hoạch cử đi tham gia Hội thao Quốc phòng lực lượng DQTV quận Long Biên năm 2018

Quyết định; kế hoạch cử đi tham gia Hội thao Quốc phòng lực lượng DQTV quận Long Biên năm 2018

Tin Liên Quan