Ngày đăng tin 30/3/2018. Hỗ trợ kinh phí xây nhà, sửa chữa chống dột nhà cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2018

Hỗ trợ kinh phí xây nhà, sửa chữa chống dột nhà cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2018

Tin Liên Quan