Ngày đăng tin 31/3/2020. Hoãn cuộc họp Ban chấp hành Đảng ủy Trường

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên cuộc họp Ban chấp hành Đảng ủy vào 8h00 ngày 03/4/2020 bị hoãn.

Tin Liên Quan