Ngày đăng tin 24/5/2024. Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/5/2024. Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 cho các cháu thiếu nhi là con CBCCVC và người lao động

Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01-6 cho các cháu thiếu nhi là con CBCCVC và người lao động … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/5/2024. Quyết định công nhận kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/5/2024. Kế hoạch tổ chức ôn thi lý thuyết nâng bậc cho công nhân công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV năm 2024

Kế hoạch tổ chức ôn thi lý thuyết nâng bậc cho công nhân công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/5/2024. Kế hoạch tổ chức Tết thiếu nhi 01/6

Kế hoạch tết thiếu nhi 01.6 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/5/2024. Thời khóa biểu lớp K56 – Sơ cấp Gác ghi 4 (tiếp theo)

TKB K56-SC Gác ghi 4( tiếp theo) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/5/2024. Kế hoạch đón tiếp học sinh sinh viên và học tập đầu khóa lớp TCĐHCTH K56

Kế hoạch đón tiếp học sinh sinh viên và học tập đầu khóa lớp TCĐHCTH K56 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/5/2024. Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2024

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2024 … Đọc Thêm

Thông báo triệu tập thực hiện quy trình rà soát, bổ sung Quy hoạch cấp ủy, NK 2020-2025

Thông báo triệu tập Quy hoạch bổ sung Ban TV, Chủ nhiệm UBKT … Đọc Thêm

Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt nhiệm kỳ 2020-2025

Kế hoạch Quy hoạch bổ sung cấp ủy NK 2020-2025 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/5/2024. Thời khóa biểu lớp K56-TC Lái tàu 1

Thời khóa biểu lớp K56-TC Lái tàu 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/5/2024. Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp K55-TC ĐHCT Liên thông 1

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp K55-TC ĐHCT Liên thông1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/5/2024. Kế hoạch khai giảng lớp K56-Trung cấp ĐHCT3

Kế hoạch khai giảng lớp K56-TC ĐHCT3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/5/2024. Thông báo kết quă xếp loại chất lượng công tác tháng 4-2024

Thông báo kết quă xếp loại chất lượng công tác tháng 4-2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/5/2024. Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng của nhà trường

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng của nhà trường … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/5/2024. Quyết định thành lập tổ quản trị Website Trường Cao đẳng Đường sắt

Quyết định thành lập tổ quản trị Website Trường Cao đẳng Đường sắt … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/5/2024. Thông báo Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 39 (kỳ tháng 5/2024)

Thông báo Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 39 (kỳ tháng 5-2024) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/5/2024. Kế hoạch khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Kế hoạch lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/5/2024. Quyết định thành lập Tổ Truyền thông Trường Cao đẳng Đường sắt

Quyết định thành lập Tổ Truyền thông Trường Cao đẳng Đường sắt … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/5/2024. Tổng hợp kết quả công tác tháng 4-2024 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 5-2024

Tổng hợp kết quả công tác tháng 4-2024 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 5-2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/5/2024. Thông báo giao nhiệm vụ thi nâng bậc công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh

TB giao nhiệm vụ thi nâng bậc cty CPĐS H … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/5/2024. Thông báo giao nhiệm vụ Thi nâng bậc Công ty Tuyển Than Cửa Ông – TKV

TB giao nhiệm vụ Thi nâng bậc Cty than C … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/5/2024. Kế hoạch giảng dạy lớp Sát hạch viên Lái tàu

KH GD Lớp Sát hạch viên LT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/5/2024. Thông báo triệu tập Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Phó bí thư Đảng ủy Trường CĐĐS, nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo triệu tập Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Phó bí thư Đảng ủy Trường CĐĐS, nhiệm kỳ 2020-2025 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/5/2024. Kế hoạch thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Phó bí thư Đảng ủy Trường CĐĐS, nhiệm kỳ 2020-2025

Kế hoạch thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Phó bí thư Đảng ủy Trường CĐĐS, nhiệm kỳ 2020-2025 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/5/2024. Thông báo đăng ký học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Thông báo đăng ký học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/5/2024. Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CB, GV, NV năm 2024

Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CB, GV, NV năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/5/2024. Kế hoạch khai giảng và mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Kế hoạch khai giảng và mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/5/2024. Công văn về việc tăng cường khắc phục, hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm tra, giám sát

Công văn về việc tăng cường khắc phục, hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm tra, giám sát … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/5/2024. Thông báo tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024

Thông báo tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 9/5/2024. Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5.2024

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5. 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/5/2024. Mời họp giao ban tháng

MỜI HỌP Hiệu trưởng kính mời các ông (bà) thuộc thành phần sau đây vào lúc 9h00 ngày 13/5/2024 (thứ Hai) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban. Thành phần: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Trưởng (Phó phụ trách) các Phân hiệu, Phòng, Khoa, Trung tâm; Tổ trưởng tổ An toàn vệ sinh viên.     Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/5/2024. Thông báo kết luận họp hội đồng giáo viên chủ nhiệm tháng 4 năm 2024

Thông báo kết luận họp hội đồng giáo viên chủ nhiệm tháng 4 năm 2024 … Đọc Thêm