Trung tâm Đào tạo kỹ thuật và nghiệp vụ Đường sắt MÊ LINH

I –    Cơ cấu tổ chức gồm :

Chuyên viên

STT Họ và tên Chức danh
1 Ngô Việt Dũng Giám đốc
2 Nguyễn Đức Hòa Chuyên viên – Tổ trưởng tổ công đoàn
3 Phạm Thị Nam Nhân viên
4 Nguyễn Đức Vạn Chuyên viên
5 Đào Quang Thêm Nhân viên
6 Nguyễn Thị Tuyển
7 Nguyễn Thị Miền Nhân viên
8 Đỗ Văn Na Nhân viên
9
10

 

II-   Nhiệm vụ:

1. Phục vụ các hoạt động dạy và học theo chương trình, nội dung tiến độ các lớp đào tạo của Trường giao.

2. Mở các lớp đào tạo ngoài kế hoạch nhà trường giao để phục vụ nhu cầu của địa phương và xã hội.

3. Thực hiện công tác HSSV đối với các lớp đang học tập tại Trung tâm.

4. Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động xã hội trong CB GV NV và HSSV tại Trung tâm.

5. Quản lý cơ sở vật chất tài chính của Trung tâm. Sử dụng, tu tạo, bổ sung, bảo trì các tài sản, thiết bị phục vụ làm việc, giảng dạy, học tập đạt chất lượng hiệu quả.

6. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ như đối với nhiệm vụ bảo vệ của toàn trường.

7. Tổ chức hoạt động khai thác cơ sở vật chất, dịch vụ. Tham mưu Hiệu trưởng các hợp đồng liên kết, hợp tác khai thác cơ sở vật chất và đào tạo tại trung tâm.

8. Tổ chức thực hiện các công việc về vệ sinh môi trường khu ký túc xá, giảng đường, hội trường, các khu vực công cộng khác đảm bảo luôn sạch đẹp.

9. Thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan địa phương và nhà trường theo quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

 

Tin Liên Quan