GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ TB&XD CƠ BẢN

GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ TB & XD CƠ BẢN

I. Cơ cấu tổ chức

STT Họ và tên Chức danh
1 Trần Đức Hoàng Trưởng phòng
2 Vũ Bạch Dương Nhân viên
3 Cao Xuân Uy Chuyên viên – Tổ trưởng tổ công đoàn
4 Phạm Thị Phương Nga Chuyên viên

 

II. Nhiệm vụ

1. Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện các công việc của qui trình lập các dự án về xây dựng cơ bản và tăng cường năng lực đào tạo;
2. Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc thực hiện các dự án được đầu tư hàng năm về xây dựng cơ bản và tăng cường năng lực đào tạo;
3. Giúp các ban quản lý dự án tổ chức thực hiện theo dõi tiến độ, giám sát chất lượng các hạng mục xây dựng công trình cơ bản và trang thiết bị giảng dạy;
4. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận bàn giao các hạng mục xây dựng công trình cơ bản cũng như máy móc trang thiết bị khi hoàn thành dự án cho người quản lý sử dụng;
5. Quản lý tài sản cố định, quản lý, lưu trữ hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán các công trình xây dựng cơ bản và máy móc trang thiết bị trong các dự án đã thực hiện của nhà trường;
6. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý và bảo trì các loại trang thiết bị, vật tư phục vụ giảng dạy, học tập, thực hành, trang thiết bị bảo hộ lao động đối với CB GV NV và HSSV; định kỳ tổ chức đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo;
7. Xây dựng nội quy quản lý thiết bị; Đôn đốc, kiểm tra các phòng, khoa, trung tâm thực hiện việc quản lý, bảo trì máy móc trang thiết bị dạy nghề; Đề xuất với Hiệu trưởng biện pháp xử lý khi cần thiết;
8. Đề xuất và tổ chức thực hiện quyết định của Hiệu trưởng về quản lý, bảo dưỡng, điều chuyển, sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo nhà làm việc, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà ăn, ký túc xá HSSV, nhà ở công vụ và các tài sản cố định khác;
9. Tổ chức quản lý, bảo trì, sửa chữa hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng, các thiết làm mát trong phạm vi nhà trường quản lý;
10. Khai thác, quản lý nguồn nước và hệ thống cấp nước của trường, chịu trách nhiệm cung cấp đủ nước phục vụ học tập và sinh hoạt hàng ngày cho ký túc xá, giảng đường, hội trường và khu làm việc;
11. Tham mưu tổ chức quản lý và khai thác sân tennis, sân bóng đá, bóng chuyền, nhà ăn, các kiot đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả bảo toàn tài sản nhà trường;
12. Phối hợp với phòng TC – KT tham mưu cho Hiệu trưởng ký kết các hợp đồng liên kết, khai thác cơ sở vật chất tại Long Biên, Mê Linh;
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng giao.

Tin Liên Quan