Giới thiệu nhà trường

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN SINH NGHỀ LÁI TÀU ĐƯỜNG SẮT, TUYỂN SINH ĐỢT 2 NĂM 2019

Xét tuyển (không thi), miễn 100% học phí các nghề đào tạo năm 2019, được doanh nghiệp của Tổng Công ty  Đường sắt Việt Nam ký Hợp đồng trước khi nhập học và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp.   Phiếu đăng ký ngành học tải tại đây Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển                  

Slide show albums