Giới thiệu nhà trường

17_big

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

 Trường Cao đẳng Đường sắt là cơ sở dạy nghề duy nhất hiện nay thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Trường có quá trình phát triển gắn với sự phát triển của đất nước và ngành Giao thông vận tải Đường sắt. Được thành lập ngày 06 -6-1955 theo Quyết định số 978/QĐNS của Tổng cục Đường sắt với tên gọi “Trường Chức công Đường sắt Việt Nam”. Nhiệm vụ của trường là bổ túc nghiệp vụ cho cán bộ công

Slide show albums

TT001

Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 24/6/2016, Đảng uỷ Trường đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Long Biên Hà Nội. Đồng chí Phạm Văn Chánh – Uỷ viên … Đọc Thêm

  • Khai mạc Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015 – 2016
  • Hoạt động KH&CN của Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2011 – 2015
  • Ý nghĩa lịch sử ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5
  • Diễn đàn thanh niên chào mừng ngày thành lập Đoàn