Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ chính quy năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ chính quy năm 2019

Thủ tục làm hồ sơ xem chi tiết tại đây HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ TUYỂN SINH

Phiếu đăng ký ngành học, thí sinh có thể tải tại đây PHIEU DANG KY NGANH HOC

Tin Liên Quan