Phòng Tổ chức hành chính

GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Võ Thị Bích Thủy Trưởng phòng 2 Đặng Trung Kiên Phó trưởng phòng 3 Trần Văn Vinh Nhân viên 4 Nguyễn Thị Mai Xoan Chuyên viên 5 Trương Tuấn Khoa Nhân viên 6 Mai Thị Vân Chuyên viên - Tổ phó tổ công đoàn 7 Nguyễn Văn Trung Nhân viên 8 Đặng Hồng Bắc Nhân … Đọc Thêm