Khoa Thông tin tín hiệu

GIỚI THIỆU KHOA THÔNG TIN TÍN HIỆU

GIỚI THIỆU KHOA THÔNG TIN TÍN HIỆU I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Nguyễn Văn Sinh Trưởng khoa 2 Đinh Thường Nhà giáo - Tổ trưởng tổ công đoàn 3 Trương Thị Hoa Huyền Nhà giáo 4 Nguyễn Văn Đáp Nhà giáo 5 Phạm Thu Hằng Nhà giáo 6 Trần Thị Liên Nhà giáo II. Chức năng của khoa 1.  Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các … Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Trung cấp Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Trung cấp Thông tin tín hiệu đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo cao đẳng thông tin tín hiệu đường sắt

Đọc Thêm