Khoa Thông tin tín hiệu

Danh sách sinh viên K9_CĐN TTTH được công nhận tốt nghiệp Cao đẳng nghề Thông tin tín hiệu ĐS

DS SINH VIÊN K9_TTTH … Đọc Thêm

GIỚI THIỆU KHOA THÔNG TIN TÍN HIỆU

GIỚI THIỆU KHOA THÔNG TIN TÍN HIỆU I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Hoàng Huy Tưởng Trưởng khoa 2 Đinh Thường Nhà giáo - Tổ trưởng tổ công đoàn 3 Trương Thị Hoa Huyền Nhà giáo 4 Trần Thị Liên Nhà giáo 5 Phạm Thu Hằng Nhà giáo 6 II. Chức năng của khoa 1.  Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá … Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Trung cấp Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Trung cấp Thông tin tín hiệu đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo cao đẳng thông tin tín hiệu đường sắt

Đọc Thêm