Khoa Thông tin tín hiệu

Ngày đăng tin 28/4/2020. Thời khóa biểu lớp K52-KTN Lái tàu Đức

TKB lớp K52-KTN LTĐ … Đọc Thêm

Thời khoá biểu lớp K52-TC Lái tàu 4 (Kỳ 2)

K52-TC LAI TAU 4 … Đọc Thêm

Thời khóa biểu lớp K52-TC Lái tàu 4

K52-TC LAI TAU 4 … Đọc Thêm

GIỚI THIỆU KHOA THÔNG TIN TÍN HIỆU

GIỚI THIỆU KHOA THÔNG TIN TÍN HIỆU I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Hoàng Huy Tưởng Trưởng khoa 2 Đinh Thường Nhà giáo - Tổ trưởng tổ công đoàn 3 Trương Thị Hoa Huyền Nhà giáo 4 Trần Thị Liên Nhà giáo 5 Phạm Thu Hằng Nhà giáo 6 II. Chức năng của khoa 1.  Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá … Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Trung cấp Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Trung cấp Thông tin tín hiệu đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo cao đẳng thông tin tín hiệu đường sắt

Đọc Thêm