Phòng ban

Quyết định cấp Học bổng khuyến khích học nghề các lớp Trung cấp

Đọc Thêm

GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Võ Thị Bích Thủy Trưởng phòng 2 Nguyễn Xuân Sơn Phó trưởng phòng 3 Nguyễn Ngọc Tuyên Lái xe 4 Nguyễn Thị Mai Xoan Chuyên viên 5 Phạm Anh Tuấn Chuyên viên 6 Mai Thị Vân Chuyên viên - Tổ phó tổ công đoàn 7 Nguyễn Văn Trung Lái xe 8 Đặng Hồng Bắc Nhân … Đọc Thêm

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Nguyễn Minh Thắng Kế toán trưởng 2 Lương Thị Nga Phó trưởng phòng 3 Nguyễn Thị Thúy Kế toán viên - Tổ trưởng tổ công đoàn   II. Nhiệm vụ 1. Căn cứ nhiệm vụ đào tạo hàng năm của trường để lập kế hoạch năm tài chính đảm bảo sự hoạt động và phát triển của trường; 2. … Đọc Thêm

GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Phạm Ngọc Hoàn Trưởng phòng 2 Đặng Thị Phương Thu Phó trưởng phòng 3 Nguyễn Thị Minh Thu Nhà giáo - Tổ trưởng tổ công đoàn 4 Đặng Thị Minh Nhâm Chuyên viên 5 Lỗ Thị Nguyện Chuyên viên 6 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên 7 Đặng Trung Kiên Nhà giáo 8 Đỗ Diệu Linh Chuyên … Đọc Thêm

GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH SINH VIÊN

GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH SINH VIÊN I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Nguyễn Danh Tiếp Trưởng phòng 2 Nguyễn Đức Thế Phó trưởng phòng 3 Trần Văn Vinh Chuyên viên 4 Nguyễn Thị Hà Chuyên viên 5 Ngô Mạnh Cường Chuyên viên 6 Nguyễn Tiến Thành Chuyên viên 7 Bùi Thị Mận Nhân viên II. Nhiệm vụ 1. Tổ chức tiếp … Đọc Thêm

GIỚI THIỆU PHÒNG KIỂM ĐỊNH

GIỚI THIỆU PHÒNG KIỂM ĐỊNH I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Trần Minh Thụ Trưởng phòng 2 Lê Duy Thắng Phó trưởng phòng 3 Chu Thị Thu Nga Nhà giáo  - Tổ trưởng tổ công đoàn II. Nhiệm vụ 1. Tham mưu các nội dung và biện pháp thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo … Đọc Thêm

Trang 1 trên 212