Phòng QLHS_SV

GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH SINH VIÊN

GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH SINH VIÊN I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Nguyễn Danh Tiếp Trưởng phòng 2 Nguyễn Đức Thế Phó trưởng phòng 3 Trần Văn Vinh Chuyên viên 4 Nguyễn Thị Hà Chuyên viên 5 Ngô Mạnh Cường Chuyên viên 6 Nguyễn Tiến Thành Chuyên viên 7 Bùi Thị Mận Nhân viên II. Nhiệm vụ 1. Tổ chức tiếp … Đọc Thêm