GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH SINH VIÊN

GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH SINH VIÊN

I. Cơ cấu tổ chức

STT Họ và tên Chức danh
1 Nguyễn Danh Tiếp Trưởng phòng
2 Nguyễn Đức Thế Phó trưởng phòng
3 Lê Đại Thắng Giảng viên
4 Nguyễn Thị Hà Chuyên viên
5 Nguyễn Tiến Thành Chuyên viên
6 Nguyễn Tiến Dũng Giảng viên


II. Nhiệm vụ

1. Tổ chức tiếp nhận HSSV nhập học; Chỉ định ban cán sự lớp HSSV lâm thời (lớp Trưởng, lớp Phó) trong thời gian đầu khóa học và quyết định thành lập ban cán sự lớp; Làm thẻ cho HSSV; May đồng phục cho HSSV; Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ HSSV;
2. Xây dựng kế hoạch giáo dục và quản lý HSSV. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho HSSV đầu khóa, đầu năm học và thực hiện kế hoạch giáo dục, quản lý HSSV trong suốt năm học;
3. Kiểm tra, đôn đốc HSSV nội trú thực hiện giờ tự học; Giúp đỡ HSSV tự quản theo tổ, lớp; Phối hợp với Đoàn thanh niên trường tổ chức sinh hoạt ngoại khóa cho HSSV theo kế hoạch;
4. Quản lý các Ký túc xá được giao; Tiếp nhận đơn xin nội trú, xét và ký hợp đồng với HSSV được ở nội trú theo quy định; Thường trực ký túc xá 24/24 giờ; Tập hợp hồ sơ để đăng ký tạm trú có thời hạn với công an khu vực cho những HSSV nội trú;
5. Tập hợp hồ sơ đề xuất để Hiệu trưởng xem xét quyết định miễn giảm học phí cho HSSV thuộc diện chính sách ưu đãi, chính sách xã hội; Tổ chức cho HSSV tham gia bảo hiểm thân thể và hướng dẫn HSSV làm các thủ tục với cơ quan bảo hiểm khi gặp tai nạn, rủi ro;
6. Tổ chức cho HSSV lao động xây dựng trường và lao động vệ sinh môi trường;
7. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và các Trưởng khoa hoặc Tổ trưởng đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV theo từng học kỳ, năm học và toàn khóa; Phối hợp với y tế tổ chức kiểm tra sức khỏe, công tác vệ sinh phòng bệnh trong HSSV; Phối hợp với bảo vệ giữ gìn trật tự an ninh và phòng chống tệ nạn xã hội trong khu nội trú và trong HSSV; Phối hợp đôn đốc HSSV nộp tiền học phí và tiền nhà ở ký túc xá theo đúng quy định;
8. Làm các thủ tục và lập sổ theo dõi khen thưởng tập thể lớp hàng tháng, kỷ luật HSSV vi phạm kỷ luật. Tổ chức chào cờ và giao ban HSSV sáng thứ 2 hàng tuần;
9. Phối hợp với công an, chính quyền địa phương nơi có HSSV của trường ngoại trú trong công tác quản lý HSSV; Hướng dẫn HSSV nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường và các quy định của chính quyền địa phương; Cấp giấy xác nhận cho HSSV của trường ở ngoại trú để công an phường (xã, thị trấn) có cơ sở giải quyết cho đăng ký tạm trú; Lập danh sách trích ngang HSSV ngoại trú theo đơn vị lớp để theo dõi, quản lý;
10. Kết thúc mỗi học kỳ, năm học thu giấy nhận xét của công an đối với sinh viên ngoại trú về việc chấp hành pháp luật của nhà nước, quy định của chính quyền địa phương và những thành tích đóng góp cho địa phương hoặc những khuyết điểm vi phạm của HSSV trong thời gian ngoại trú. Căn cứ vào nhận xét trên để kết hợp với việc đánh giá phân loại HSSV theo quy chế;
11. Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB GV NV thuộc phòng;
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng giao.

Tin Liên Quan