Phòng Tài chính kế toán

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Nguyễn Xuân Sơn Kế toán trưởng 2 Lương Thị Nga Phó trưởng phòng 3 4 Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Hồng Vân Kế toán viên - Tổ trưởng tổ công đoàn Kế toán viên   II. Nhiệm vụ 1. Căn cứ nhiệm vụ đào tạo hàng năm của trường để lập kế hoạch năm tài chính đảm bảo sự … Đọc Thêm