Phòng Tài chính kế toán

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Nguyễn Minh Thắng Kế toán trưởng 2 Lương Thị Nga Phó trưởng phòng 3 Nguyễn Thị Thúy Kế toán viên - Tổ trưởng tổ công đoàn   II. Nhiệm vụ 1. Căn cứ nhiệm vụ đào tạo hàng năm của trường để lập kế hoạch năm tài chính đảm bảo sự hoạt động và phát triển của trường; 2. … Đọc Thêm