Phòng Tài chính kế toán

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Nguyễn Xuân Sơn Trưởng phòng kế toán 2 Lương Thị Nga Phó trưởng phòng 3 4 Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Hồng Vân Kế toán viên - Tổ trưởng tổ công đoàn Kế toán viên   II. Nhiệm vụ 1. Căn cứ nhiệm vụ đào tạo hàng năm của trường để lập kế hoạch năm tài chính đảm … Đọc Thêm