Khoa Cơ bản

GIỚI THIỆU KHOA CƠ BẢN

GIỚI THIỆU KHOA CƠ BẢN I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Lê Văn Nam Trưởng khoa 2 Trịnh Thị Huyền Phó trưởng khoa 3 Lê Thị Thủy Nhà giáo - Tổ trưởng tổ công đoàn 4 Nguyễn Thị Quế Nhà giáo 5 Lê Thị Ánh Linh Nhà giáo 6 Đặng Trần Lâm Nhà giáo 7 Trương Tuấn Khoa Nhà giáo 8 Nguyễn Tiến Dũng Nhà giáo 9 Trần Thùy Giang Nhà … Đọc Thêm