Khoa Công trình

GIỚI THIỆU KHOA CÔNG TRÌNH – CƠ KHÍ

GIỚI THIỆU KHOA CÔNG  TRÌNH – CƠ KHÍ I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Khuất Đức Thắng Trưởng khoa 2 Nguyễn Minh Tuấn Phó trưởng khoa 3 Nguyễn Thị Diệu Thu Nhà giáo - Tổ trưởng tổ công đoàn 4 Hoàng Thanh Hương Nhà giáo 5 Bùi Văn Sơn Nhà giáo 6 Hoàng Trọng Tuấn Nhà giáo 7 Nguyễn Mạnh Tiến Nhà giáo 8 Đặng Phương Thảo Nhà … Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp Kích kéo

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo cao đẳng Xây dựng & bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo cao đẳng Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo trung cấp Xây dựng & bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo trung cấp Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắt

Đọc Thêm

Trang 1 trên 3123