Khoa Công trình

Ngày đăng tin 19/5/2020. Thời khóa biểu lớp K52-SC GĐN8

TKB lớp K52-SC GĐN8 … Đọc Thêm

GIỚI THIỆU KHOA CÔNG TRÌNH – CƠ KHÍ

GIỚI THIỆU KHOA CÔNG  TRÌNH – CƠ KHÍ I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Khuất Đức Thắng Trưởng khoa 2 Hoàng Thanh Hương Nhà giáo 3 Nguyễn Thị Diệu Thu Nhà giáo - Tổ trưởng tổ công đoàn 4 Nguyễn Mạnh Tiến Nhà giáo 5 Bùi Văn Sơn Nhà giáo 6 Đặng Phương Thảo Nhà giáo 7 Phan Văn Chỉnh Nhà giáo 8 Đỗ Hữu Mẫn Nhà … Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp Kích kéo

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo cao đẳng Xây dựng & bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo cao đẳng Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo trung cấp Xây dựng & bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo trung cấp Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo trung cấp Bảo dưỡng & sửa chữa công trình giao thông đường sắt đô thị

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp Gác đường ngang, cầu chung, hầm đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp Xây dựng đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp Bảo trì đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp Bảo trì đường sắt đô thị

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp Thi công đặt ray đường sắt đô thị

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp Lái và vận hành phương tiện chuyên dùng đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp hàn điện

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp cơ khí cắt gọt

Đọc Thêm

Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ

Đọc Thêm