Khoa Vận tải kinh tế

Đề cương ôn tập thi TN lớp K51-TC ĐHCT

Đề cương ôn tập thi TN lớp K51-TC ĐHCT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/4/2020. Kế hoạch thi Tốt Nghiệp lớp K51-TC ĐHCTH

Kế hoạch thi TN lớp K51-TC ĐHCT1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/4/2020. Thời khóa biểu lớp K52-SC Gác ghi 4

K52-SC GG4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/4/2020. Thời khóa biểu lớp K51-TC ĐHCTH

TKB lớp K51-TC ĐHCT … Đọc Thêm

Quyết định cấp Học bổng khuyến khích học nghề các lớp Trung cấp

Đọc Thêm

Kế hoạch Thi Tốt nghiệp môn Chính trị lớp K51-TC ĐHCT1 và K50-TC ĐHCT

Đọc Thêm

GIỚI THIỆU KHOA VẬN TẢI – KINH TẾ

GIỚI THIỆU KHOA VẬN TẢI  - KINH TẾ I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Hoàng Hải Tiến Trưởng khoa 2 Phạm Hương Thùy Nhà giáo 3 Phạm Thị Như Ngọc Nhà giáo 4 Vũ Ngọc Thạch Nhà giáo 5 Đoàn Đình Quang Nhà giáo 6 Thái Thị Thủy Nhà giáo 7 Nguyễn Thị Hồng Nhà giáo   II. Chức năng của khoa 1.  Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt … Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Cao đẳng Điều hành chạy tàu hỏa

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Trung cấp Điều hành chạy tàu

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Sơ cấp Gác ghi, Đầu máy toa xe

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Cao đẳng Quản trị KDVT Đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Trung cấp Quản trị KDVT Đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Sơ cấp nhân viên phục vụ ga, tàu

Đọc Thêm